Please contact temporarily Professor Ghislain JOSEPH, Esq. over Mr. Gert VERHELLEN, Esq.
 
Verhellen-Joseph
Verhellen-Joseph Verhellen-Joseph Verhellen-Joseph Verhellen-Joseph    
English Deutsch  
Startseite Verhellen-Joseph
Die Anwaltssozietät
Die Büros
Die Partner
Rechtsberatende Leistungen
Steuerrecht
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Interessensschwerpunkte
Fragen
Rechtsreferendare
 
 

Professor Ghislain T. J. Joseph

Auswahl der Publikationen

JOSEPH, G., De aansprakelijkheid van fiscale consulenten , R.W., 1987-88, 1239-1258.

JOSEPH, G., "Les aspects de droit fiscal international belge relatifs à la filialisation des divisions d'une société par apport de branches d'activité", in QUINTARD, A. & DE RONGE, Y. (ed.), Filialisation d'activités d'entreprises - Stratégie et gestion, Brussel, De Boeck, 1992, 226.

JOSEPH, G., European Holding Companies in a Changing Tax Environment , The International Tax Journal ( New York , NY , U.S.A. ), 1992, Vol. 18, N° 4, 1-12.

JOSEPH, G., Internationale verliesverrekening in België , in JOSEPH, G., HINNEKENS, L., MALHERBE, J., & VAN HOORN, J. (ed.), Het Belgisch internationaal belastingrecht in ontwikkeling - Nieuwe wegen voor het Belgisch internationaal belastingrecht ? , Antwerpen, Kluwer, 1993, 355-445.

JOSEPH, G., Internationale verliesverrekening 1993-1996: Waar zijn de principes gebleven? , Fiskofoon, 1996, 239-248.

JOSEPH, G., Tax Opportunities for Belgian Holding Companies , International Quarterly (Chesterland, Ohio, U.S.A.), 1996, Vol. 8, N° 4, 750-768.

JOSEPH, G., Technology Transfers: International Tax Implications - Belgium , International Tax Journal (ITJ), 1999, Vol. 25, N° 2, 36-44.

JOSEPH, G., Europees belastingrecht - Fiscale discriminatie tussen binnenlandse vennootschappen en vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen met zetel in een andere Lid-Staat van de Europese Unie - Schending van Artikel 52 en Artikel 58 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie (recht van vestiging) - Rechtspraak , De Fiscale Koerier, 1999, 99/627 - 99/635.

JOSEPH, G., Enkele pijnpunten van het Belgisch internationaal belastingrecht , in CAJOT, J. (ed.), Bedrijfsbeheer & Taalbedrijf, Jubileumboek 30 Jaar VLEKHO , Averbode, Agora, 1999, 221-249.

JOSEPH, G., De nieuwe Deense holdingvennootschap vergeleken met haar Belgische en Nederlandse tegenhangers – Drie verschillende belastingregimes, drie verschillende opportuniteiten , Vennootschapsrecht & Fiscaliteit, 2000, 113-129.

JOSEPH, G., Transfer Pricing: The EC Arbitration Convention as a Dispute Resolution Mechanism, International Tax Journal (ITJ), 2002, Vol. 28, N° 2, 37-57.

JOSEPH, G., Tax management en globalisering – Weldra een International Tax Organization?, VLEKHO Business News, 2002, Vol. 1, N° 2, 14-15.

JOSEPH, G., Tax management en globalisering – Tussen Monterrey en Johannesburg, VLEKHO Business News, 2002, Vol. 1, N° 3, 7.

JOSEPH, G., Tax management en globalisering – Een ‘zesje' voor Johannesburg, VLEKHO Business News, 2002, Vol. 1, N° 5, 5.

JOSEPH, G., Nieuwste trends: De verklaring van Marrakech, VLEKHO Business News, 2003, Vol. 2, N° 1, 4-5.

JOSEPH, G., Tax management en globalisering – Internationale fiscale samenwerking op nieuwe leest , VLEKHO Business News, 2003, Vol. 2, N° 2, 2-3.

JOSEPH, G., Tax management en globalisering – Belastingheffing op een wereldwijd geconsolideerde basis , VLEKHO Business News, 2003, Vol. 2, N° 3, 5-9.

JOSEPH, G., Tax Management en globalisering – Elektronische Wereldhandel , VLEKHO Business News, 2004, Vol. 3, N° 2, 4-6.

JOSEPH, G., Electronic Commerce and the United Nations Model Double Taxation Convention , INTERTAX, 2004, Vol. 32, N° 8/9, 387-401.

JOSEPH, G., Tax Management en globalisering – Beslechting van grensoverschrijdende fiscale geschillen , VLEKHO Business News, 2004, Vol. 3, N° 4, 8-10
( http://vlekho.vandenbroele.be/news.aspx?id=390 )

JOSEPH, G., Internationale fiscaliteit – Verenigde Naties – Nieuwe versie van de Modelovereenkomst in voorbereiding - Werkzaamheden van het Comité van Experten in internationale fiscale samenwerking - VN Modelovereenkomst , De Fiscale Koerier, Kluwer, 2006, nrs 19-20, 2006/811 - 2006/821


 
   Designed by Webeagle           © Verhellen-Joseph Lawyers